Moskevská 503/56
Praha 10

moskevska@latorretta.cz

Opening Hours
Mo – Sa… 11 a.m. – 11 p.m.
Su………… 11 a.m. – 8 p.m.

You can also make reservations by phone at
tel. +420 271 720 019
tel. +420 733 738 898